Registreer u kind

Registreer u kind

Laai die ‘Inskrywingsvorm’ af en bring die voltooide vorm en afskrifte van die volgende dokumente saam skool toe:
i
Identiteitsdokument van leerder
i
Identiteitsdokument van ouer/voog
i
Oorplasingskaart
i
Laaste rapport
i
Bewys van woonadres – Domiculium citandi et executandi

Inskrywingsvorm

Kliek hier om die vorm af te laai

Graad 8’s – 2020

Die Onderwysdepartement het reeds ‘offers’ uitgestuur vir die eerste rondte van plasings by skole. Indien u nog nie ‘n SMS ontvang het nie behoort u in die volgende week wel ‘n ‘offer’ te ontvang. ‘Offers’ gaan uitgestuur word tot en met 31 Oktober 2019.

Indien u ‘n SMS met ‘n ‘offer/s’ van u 2e en 3e keuse skole ontvang, moet u onthou dat u 7 dae wagtyd het om op die SMS te reageer. Dit is dus raadsaam om eers te wag om te sien of u nie binne hierdie 7 dae ook ‘n ‘offer’ van plasing by u eerste keuse skool gaan kry nie. Indien u ‘n keuse op die e-platform uitoefen, is dit finaal en verval alle ander aanbiedinge vir plasing.

U is welkom om ons te kontak indien u enige navrae het.