Registreer u kind

Registreer u kind

Laai die ‘Inskrywingsvorm’ af en bring die voltooide vorm en afskrifte van die volgende dokumente saam skool toe:

i
Identiteitsdokument van leerder
i
Identiteitsdokument van ouer/voog
i
Oorplasingskaart
i
Laaste rapport
i
Bewys van woonadres – Domiculium citandi et executandi

Inskrywingsvorm

Kliek hier om die vorm af te laai

Graad 8’s – 2020

Die Graad 8 inskrywings sal weer op die stelsel werk waar ouers aanlyn moet registreer*. Om probleme uit te skakel, wil ons u versoek om asseblief BETYDS te registreer. Daar gaan by die skool rekenaars en personeel beskikbaar wees om u te help met die proses. U kom dus skool toe met u nodige dokumentasie en aansoekvorms, en ons registreer u kind aanlyn terwyl u hier wag vir die nodige bewyse.