Boodskap van die Voorsitter

Die Hoërskool Tuine Alumni Vereniging
Vergun my om Hoërskool Tuine se Alumni Vereniging aan u bekend te stel. Die vereniging bestaan vir alle oudleerlinge en onderwysers van die Hoërskool. Terwyl alle oudleerlinge per definisie Alumni is, sal lidmaatskap van die Alumni Vereniging geleenthede bied om aktief en konstruktief in voeling met die skool en mede Alumni te behou.

Daar is toenemende druk op skole om meer selfonderhoudend te word, wat dit moeilik maak om hoë standaarde in beide die voorsiening van kwaliteit onderrig en die fasilitieite daarvoor te handhaaf. Daardie druk word ook gevoel deur leerlinge en ouers. Hierdie moeilike situasie ontvou dan ook in ‘n tyd waarin die noodsaaklikheid van kwaliteit opvoeding in ons moderne tyd steeds meer en meer belangrik word. Ons skooltyd vorm die basis vir ons verdere ontwikkeling as produktiewe en onafhanklike lede van ons gemeenskap. As ons vanaf ons latere volwasse basis kan saamstaan om uit te reik na diegene wat na ons deur dieselfde lewensgange gaan loop, kan ons net die nageslag en ons gemeenskap tot diens wees en Suid Afrika beter maak as gevolg van ons onbaatsugtigheid.

Die doelstellings van die vereniging is dus eerstens om die verbintenis en band tussen oud-leerlinge van die Hoërskool Tuine te hervestig, versterk, en te bevorder deur die organisering van sosiale geleenthede en aktiwiteite. Ons wil oud-leerlinge en die skool in kontak en voeling met mekaar plaas en die verbintenis behou en bevorder, veral na die afstudering van leerlinge.

Verder beoog ons om die welstand en groei van die skool te bevorder deur middel van die samewerking van oud-leerlinge om beurse, studie beurse, pryse, bydraes en donasies aan die Skool en leerlinge (oud en huidige) te voorsien en om die skool behulpsaam te wees in sy ondernemings en uitbreidings. So kan ons ook saam die waardes, tradisies en kultuurgoedere van die skool beskerm, bevorder en implementeer tot voordeel van die skool, die leerders en oud-leerlinge

Die Alumni Vereniging maak dit dus moontlik vir oudleerlinge om lojaliteit teenoor die Hoërskool Tuine te behou, te bevorder en belangstelling aan te wakker vir die Hoërskool Tuine en, waar moontlik, die skool se belange te bevorder. Ons kan sodoende ondersteuning verleen aan die skool, bestuurskomitee, en die skoolhoof.

Sluit gerus aan by die Hoërskool Tuine Alumni Vereniging! Ons het almal se samewerking en bydraes nodig. Jy kan ook ‘n verskil maak in mense se lewens. Ons sal jou graag wil betrek by ons Vereniging. As jy belangstel kontak ons by lidmaatskapHTAV@gmail.com.

Dr Gerrit Sandrock

Vir enige navrae, kontak ons gerus by;
lidmaatskapHTAV@gmail.com.

Alumni Vereniging Komitee

Elize Pieterse (née Bredenkamp 1983) – Sekretaresse
Susan O’Kennedy (née Papenfus 1964) – Lid
Riana du Bruyn (née Naude 1966) – Databasis
Peet du Bruyn (1964) – Tesourier en Databasis
Connie Griessen (née Bezuidenhout 1963) – Stigterslid
Barend van Graan (1970) – Ondervoorsitter
George Hughes (1963) – Lid
Dr Gerrit Sandrock (1966) – Voorsitter
Carl Pieterse (hier afwesig) (1982) – Grondwet

KOMITEE

Die stigterskomitee was saamgestel uit vrywilligers met dieselfde doelwit: om die Hoërskool Tuine Alumnivereniging tot stand te bring, en te laat ontwikkel in ‘n organisasie wat die talente en ondervinding van voormalige leerlinge kan herontdek en saamsnoer.

Hierdeur word bronne verenig in een van die skool se grootste bates terwyl ou skoolvriende in sosiale kontak kan bly.

Met dinamiese leiers en jeugdige entoesiasme, is die huidige span vasbeslote om hierdie proses met groot sukses en entoesiasme voort te dra. Ons glo dit is ‘n spanpoging, waar titels nie van belang is nie!

Daar is reeds in die verlede gepoog om Tuine oudstudenteverenigings te stig, maar vanweë die gebrek aan sosiale media (wat dit destyds veel moeiliker gemaak het om mense op te spoor) was dit tot dusvêr nie suksesvol nie.

Danksy ‘n bedrywige Facebook wat, deur Connie Griessen, in 2015 geskep is het ons reeds meer as 4000 oudstudente opgespoor, en nuwe lede word nog steeds gevind.

Die basis is reeds daar – die uitdaging is om dit op te bou in iets waarop alle Tuine Alumni trots kan wees.

Elize was die eerste persoon wat by Connie Griessen se Facebookspan aangesluit het, en het ‘n massiewe bydrae gemaak tot die groei en ontstaan van die Alumnivereniging.

Ons verwelkom enige konstruktiewe bydrae en voorstelle van belangstellendes!.

Die huidige komitee, onder leiding van ons dinamiese Voorsitter, Dr Gerrit Sandrock, bestaan uit die volgende persone:
Dr. Gerrit Sandrock (1966)
Barend van Graan (1970)
Connie Griessen (Bezuidenhout – 1963)
Elize Pieterse (Bredenkamp – 1983)
Carl Pieterse (1982)
Marilyn Nortje (Scholtz -1986)

Elke matriekklas sedert 1959 het ‘n Facebook jaargroep. Kliek op die ooreenstemmende jaartal hieronder, om te sien wie is reeds lid van jou groep. Die Groepadmin(s) in elke groep kan genader word vir meer inligting Indien jou groep onaktief is, kontak ons gerus by jaargroepe@hstuinealumni.co.za
Dit is belangrik om ‘n (eie) Facebook en Instagram profiel te besit om in te kan skakel. Hierna kan die skakels hieronder besoek word en die Page/Blad dan ge”like” en “follow” word.

MEDIA

In die Kollig

Barend van Graan spreek 2016 Matrieks toe