Boodskap van die Voorsitter

Die Hoërskool Tuine Alumni Vereniging

Vergun my om Hoërskool Tuine se Alumni Vereniging aan u bekend te stel. Die vereniging bestaan vir alle oudleerlinge en onderwysers van die Hoërskool. Terwyl alle oudleerlinge per definisie Alumni is, sal lidmaatskap van die Alumni Vereniging geleenthede bied om aktief en konstruktief in voeling met die skool en mede Alumni te behou.

Daar is toenemende druk op skole om meer selfonderhoudend te word, wat dit moeilik maak om hoë standaarde in beide die voorsiening van kwaliteit onderrig en die fasilitieite daarvoor te handhaaf. Daardie druk word ook gevoel deur leerlinge en ouers. Hierdie moeilike situasie ontvou dan ook in ‘n tyd waarin die noodsaaklikheid van kwaliteit opvoeding in ons moderne tyd steeds meer en meer belangrik word. Ons skooltyd vorm die basis vir ons verdere ontwikkeling as produktiewe en onafhanklike lede van ons gemeenskap. As ons vanaf ons latere volwasse basis kan saamstaan om uit te reik na diegene wat na ons deur dieselfde lewensgange gaan loop, kan ons net die nageslag en ons gemeenskap tot diens wees en Suid Afrika beter maak as gevolg van ons onbaatsugtigheid.

Die doelstellings van die vereniging is dus eerstens om die verbintenis en band tussen oud-leerlinge van die Hoërskool Tuine te hervestig, versterk, en te bevorder deur die organisering van sosiale geleenthede en aktiwiteite. Ons wil oud-leerlinge en die skool in kontak en voeling met mekaar plaas en die verbintenis behou en bevorder, veral na die afstudering van leerlinge.

Verder beoog ons om die welstand en groei van die skool te bevorder deur middel van die samewerking van oud-leerlinge om beurse, studie beurse, pryse, bydraes en donasies aan die Skool en leerlinge (oud en huidige) te voorsien en om die skool behulpsaam te wees in sy ondernemings en uitbreidings. So kan ons ook saam die waardes, tradisies en kultuurgoedere van die skool beskerm, bevorder en implementeer tot voordeel van die skool, die leerders en oud-leerlinge

Die Alumni Vereniging maak dit dus moontlik vir oudleerlinge om lojaliteit teenoor die Hoërskool Tuine te behou, te bevorder en belangstelling aan te wakker vir die Hoërskool Tuine en, waar moontlik, die skool se belange te bevorder. Ons kan sodoende ondersteuning verleen aan die skool, bestuurskomitee, en die skoolhoof.

Sluit gerus aan by die Hoërskool Tuine Alumni Vereniging! Ons het almal se samewerking en bydraes nodig. Jy kan ook ‘n verskil maak in mense se lewens. Ons sal jou graag wil betrek by ons Vereniging. As jy belangstel kontak ons by lidmaatskapHTAV@gmail.com.

Dr Gerrit Sandrock

Vir enige navrae, kontak ons gerus by;
lidmaatskapHTAV@gmail.com.

Alumni Vereniging Komitee

Elize Pieterse (née Bredenkamp 1983) – Sekretaresse
Susan O’Kennedy (née Papenfus 1964) – Lid
Riana du Bruyn (née Naude 1966) – Databasis
Peet du Bruyn (1964) – Tesourier en Databasis
Connie Griessen (née Bezuidenhout 1963) – Stigterslid
Barend van Graan (1970) – Ondervoorsitter
George Hughes (1963) – Lid
Dr Gerrit Sandrock (1966) – Voorsitter
Carl Pieterse (hier afwesig) (1982) – Grondwet

Barend van Graan spreek 2016 Matrieks toe