Boodskap van die Voorsitter

Die Hoërskool Tuine Alumni Vereniging
Ons skool bereik gedurende 2021 sy 65 ste bestaansjaar (1956-2021)
 
HTAV ROEP VAARWEL
 
By die herdenking van die stigting van Tuine Hoërskool in 2016 is daar besluit om ‘n Alumni (Oud-studente) Vereniging te stig. ‘n Komitee is byeengebring, ‘n Grondwet opgestel, ‘n bankrekening is geopen en ‘n webwerf is opgestel. Meer as 5,000 oud-leerlinge se besonderhede en kontak details is in ‘n stelsel ingevoer. ‘n Groot Facebook teenwoordigheid is ook verfyn.
 
Die algemene rede vir die bestaan van die Vereniging was om sosiale interaksie tussen Tuine oud-leerlinge te bevorder, en so dan geld in te samel om aan te wend tot voordeel van die skool en sy leerlinge wat hulp nodig sou hê. Ons het verskeie kere daardie boodskap aan ons Alumni uitgestuur in nuusbriewe en ander kanale.
 
Die Alumni Vereniging het grotendeels geldelik op skenkings en borge oorleef vir die afgelope drie jaar. Die komitee het verskeie kere probeer om lidmaatskap aan te moedig en veral om genoeg betalende lede te werf. Sodoende wou ons die Verenging in staat stel om nie net te oorleef nie, maar om werklik genoeg in te samel om ‘n beduidende bydrae tot Tuine Hoërskool te kan maak.
 
Nieteenstaande die ondersteuning van ‘n klein groepie oud-leerlinge, kon ons egter nie daarin slaag om genoeg lede te werf om die Vereniging lewensvatbaar en selfonderhoudend te maak nie. Die komitee het dus nou tot die gevolgtrekking gekom dat ons nie kan voortgaan met die Alumni Vereniging nie – daar is duidelik net nie genoeg belangstelling en entoesiasme vir die idee om deur so ‘n Vereniging ‘n verskil te maak vir die skool en sy leerlinge nie.
 
Ons gaan dus nou die proses aan die gang sit om die Alumni Vereniging te sluit. Enige fondse wat ons oor sou hê in die bank sal aan die skool geskenk word.
 
Ons moet dan in afsluiting ons dank aan al die mense uitspreek wat hulle tyd, geld, en energie aan hierdie droom afgestaan het in die afgelope vier jaar. Ons het ons bes gedoen, maar dit was nie genoeg om die vlammetjie in ‘n vuur te laat groei nie.
 
Dr Gerrit Sandrock
Voorsitter
Junie 2019

 

HOU STEEDS KONTAK SO

Die stigterskomitee was saamgestel uit vrywilligers met dieselfde doelwit: om die talente en ondervinding van voormalige leerlinge herontdek en saamsnoer.

Hierdeur word bronne verenig in een van die skool se grootste bates terwyl ou skoolvriende in sosiale kontak kan bly.

Met dinamiese leiers en jeugdige entoesiasme, vra ons dat almal saam hierdie proses met groot sukses en entoesiasme voort  dra. Ons glo dit is ‘n spanpoging, waar titels nie van belang is nie!

Danksy ‘n bedrywige Facebook wat, deur Connie Griessen, in 2015 geskep is het ons reeds meer as 4000 oudstudente opgespoor, en nuwe lede word nog steeds gevind.

Die basis is reeds daar – die uitdaging is om dit op te bou in iets waarop alle Tuine Alumni trots kan wees.

Elize was die eerste persoon wat by Connie Griessen se Facebookspan aangesluit het, en het ‘n massiewe bydrae gemaak tot die groei en ontstaan van die verskeie Facebook-groepe.

Daar gaan elke jaar ‘n nuwe Facebook-groep gestig word – maak seker jy word deel van die groep en bly in kontak met jou jaargroep.

MEDIA

In die Kollig

Barend van Graan spreek 2016 Matrieks toe