2.4. Skool Uniform

KLEREVERSKAFFERS

OVERKRUIN UITRUSTERS, geleë op die hoek van Rachel de Beer- en Emily Hobhousestrate, in Pretoria- Noord. Dit is regoor die ABSA-bank.
Tel no: (012) 546 5718 Faks no: (012) 546 9384

PARKTOWN STORES, geleë op die hoek van Paul Kruger – en Booysenstrate in Parktown.
Tel no: (012) 335 2740 Faks no: (012) 335 3653

Alle skooldrag is by beide verskaffers beskikbaar. Albei verskaffers aanvaar kontant en het kaartgeriewe.

KLEREWINKEL OP ONS SKOOLTERREIN:

Atletiekdrag sal in die nuwe skooljaar by die skool verkrygbaar wees. Baie goeie nuus vir ons ouersbu: Overkruin uitrusters begin DV vanaf Januarie 2016 met ’n klerewinkel op ons skoolterrein. Die volgende sal daar te koop aangebied word:

Seuns - en dogters atletiekfrokkies
Atletiekbroeke
Netbal - en Hokkie hemp
Netbal - en Hokkie rompie
Rugbykouse ( wat ook vir hokkie en sagtebal gebruik word)
Algemene sportsak
Sport sweetpak ( baadjie en broek word afsonderlik verkoop)
Vrydag / Sporthemp
Vrydag / Sportbroek
Wit kort kouse met Tuine detail (Vrydag-, netbal- en atletiekdrag)
Skoolserp
Skooldas
Amptelike sportpet

Die winkelure vanaf Januarie 2016 sal as volg wees:

13-15 Januarie 2016 vanaf 14:00-15:30
18-21 Januarie 2016 vanaf 14:00-15:30
25-28 Januarie 2016 vanaf 14:00-15:30

Die winkel sal slegs binne die vasgestelde ure funksioneer. Kontant of kaartgeriewe sal aanvaar word as wyse van betaling. Geen rekeninge sal geopen word nie.

B. Skoolreëls: Algemene Voorkoms

LW dat die gedragskode (insluitend die skoolreëls) van toepassing is
• Op die perseel van die skool, tydens of na skoolure
• Gedurende skoolaktiwiteite, binne of buite die perseel, gedurende of buite skoolure,
• selfs sonder dat skooluniform gedra word.

22. Algemeen (seuns en dogters)
22.1 Leerders moet te alle tye skoon en netjies wees.
22.2 Hemde mag nie by rompe of langbroeke uithang nie.
22.3 Geen versierings of ander voorwerpe mag by skooldrag gedra word nie, behalwe soos gespesifiseer.
22.4 Geen T-hemde mag onder die skooldrag uitsteek nie.
22.5 Skooldrag moet korrek volgens die voorskrifte vir somer- of winterdrag gedra word.
Leerders mag nie somersdrag en wintersdrag meng nie.
22.6 Die reëls geld te alle tye as leerders skooldrag of loslitdrag aan het. (Juwele mag nie gedra word nie.)
22.7 Truie of baadjies se moue mag nie opgetrek word nie.
22.8 Geen sigbare tatoeërmerke op liggaam nie.
22.9 Geen geskryf/gekrap/geteken op liggaamsdele nie.
22.10 Slegs skoolbalkies en skoolwapens mag aan skooldrag gedra word. GEEN ander versierings nie.
22.11 Foutiewe drag, juwele, ens sal gekonfiskeer word. Boete van R5.
22.12 Dae wanneer gewone drag gedra word, dus nie skooldrag nie, is alle skoolre
22.13 Dae wanneer gewone drag gedra word, dus nie skooldrag nie, is alle skoolreëls steeds van toepassing.

23. Dogters se reëls
23.1 Hare van die dogters
23.1.1 Kuiwe (gordyntjies) mag nie aan die wenkbroue raak nie, en moet vasgesteek word indien dit te lank is.
23.1.2 Lang kuiwe en slierte mag nie in die gesig en voor of agter die oor hang nie.
23.1.3 “Dreadlocks” word nie toegelaat nie.
23.1.4 Hare wat bo-oor die kraag hang, moet vasgemaak word dmv rekkies.
23.1.6 Hare mag nie van die kop wegstaan as dit vasgemaak is nie.
23.1.7 Hare mag nie gekleur word nie. Sonstrepe is ook nie aanvaarbaar nie.
23.1.8 Geen vreemde of uitheemse modegier (style) word nie toegelaat nie..
23.1.9 Geen verlengstuk (op enige manier) mag gedra word nie.
23.1.10 Geen sigbare haarstilleringsmiddels mag gebruik word nie. (bv. gel, mousse of haarsproei)
23.1.11 Poniesterte moet netjies en stewig vas wees. Geen los slierte mag uithang nie.
23.1.12 Vasmaakmiddels. Slegs die ondergenoemdes mag gebruik word:
• Kammetjies of rekkies
• Linte
• “Banana clips”
• Vlinders (Dit moet klein wees en ’n maksimum van TWEE)

Die kleure wat gebruik mag word:
• Bruin/beskuitjiebruin
• Deurskynend
• Swart/groen
• Geel/goud
SLEGS VLR MAG WIT DRA!!!!

Dogters moet ten alle tye netjies vertoon.

23.2 Grimering by die dogters
23.2.1 Geen grimering mag gedra word nie. Indien medisinale middels nodig is, moet skriftelike toestemming van die graadhoof/dissiplinêre hoof verkry word.
Toestemming sal in DAGBOEK geskryf word. ’n Kosmetiese onderlaag is nie toelaatbaar nie.
23.2.2 “Lip gloss” mag slegs ’n NATUURLIKE kleur wees.
23.3 Naels van die dogters
23.3.1 Naels moet kort, netjies, skoon en sonder punte wees en mag nie oor die vingerpunt steek nie. (as daar van die palm se kant na die hand gekyk wpord, mag die nael NIE oorsteek nie).
23.3.2 Slegs kleurlose naellak mag gedra word.
23.3.3 Naels mag NIE opgebou wees nie.
23.3.4 Geen “french manicure” mag gedra word.
23.4 Juwele by die dogters
23.4.1 Geen hangertjies, bandjies, rekkies, neusringe, tongringe of derglike juweelversierings is toelaatbaar nie.
23.4.2 Slegs die volgende juwele is toelaatbaar: Foutiewe juwele sal gekonfiskeer word, boete van R5.
• Polshorlosie met ’n normale standaard band met geen ekstra versierings.
• Oorringe en knoppies wat ingeskiet is. EN slegs aan die ONDERKANT van die oorlel.
• Oorringe mag nie groter as ’n nuwe twintigsentstuk wees nie. Dit mag nie met ’n “stud” agter vasmaak nie. Dit moet deur die gaatjie kan draai.
• Geen knoppies met steentjiespatrone of gekleurde oorbelle nie.
• Slegs een oorring of knoppie per oorbel, per oor.
• Indien oorkrabbertjies gedra word, moet daar eenderse krabbertjies in albei ore wees.
• Oorkrabbertjies moet in die onderste gaatjie van die oorlel wees.
• Seëlringe sonder steen, aan ringvinger. (Geen ander vinger!!)
• Ontoelaatbare juwele en ander toebehore sal gekonfiskeer word.
• Geen bandjies, slegs ’n horlosie.
• Geen sigbare tatoeëermerke Enige TATOEËRMERK moet BEDEK wees.

23.5 Somersdrag van die dogters
• Voorgeskrewe donkerbruin dameslangbroek (mag NIE AFGEWERK word nie).
• Skoolbroek wat voorsiening maak vir ’n lyfband, sal met ’n swart of bruin lyfband gedra word. Die lyfband sal die broek ten alle tye bo die heupbene omgord.
• Skoolbroek wat nie voorsiening maak vir ’n lyfband nie, sal ten alle tye bo die heupbene gedra word.
• Donkerbruin skoene met bandjies oor die voet, of ’n toerygskoen. (GEEN TOMMIE
TEKKIES of enige ander skoen)
• Beskuitjiebruin katoensokkies. (slegs EEN maal omgevou)
• Daar mag NIE enige ander kleur kous onderaan uitsteek by die enkels, ens nie. (bv wit kouse onderaan die beskuitjiebruinkouse wat dan uitsteek).
• Donkerbruin romp met SES bane - mag NIE afgewerk word nie.
• Die lengte van die skoolromp mag NIE korter as 8 (agt) sentimeter vanaf die grond wees as die dogter KNIEL nie.
• Die romp mag NIE opgerol word nie.
• Beskuitjiebruin (“Peter Pan”–kraag) bloesie.
• Donkerbruin oortrektrui (“pull over”) met skoolkleure in die kraag (opsioneel)
• Indien ’n LANGMOUhemp gedra word, moet ’n DAS aangesit word.
• Daar moet ten alle tye die korrekte skooldrag ONDER die sportbaadjie/trui gedra word.

23.6 Wintersdrag van die dogters
• Skoene soos somersdrag. GEEN TOMMIE TEKKIES of enige ander vreemde skoen.
• Donkerbruin kuitkouse (seunskouse) of “Burnish Brown” sykouse.
• Beskuitjiebruin langmouhemp met daskraag en skooldas.
• Voorgeskrewe bruin dameslangbroek (mag NIE AFGEWERK word nie).
• Skoolbroek wat voorsiening maak vir ’n lyfband, sal met ’n swart of bruin lyfband gedra word. Die lyfband sal die broek ten alle tye bo die heupbene omgord.
• Skoolbroek wat nie voorsiening maak vir ’n lyfband nie, sal ten alle tye bo die heupbene gedra word.
• Skooltrui, kleurbaadjie, sportbaadjie (soos by verskaffers beskikbaar)
• ’n Skooldas is verpligtend by die dra van ’n langmouhemp.
• ’n Skooldas is verpligtend by die dra van ’n skoolbaadjie.
• Daar moet ten alle tye die korrekte skooldrag ONDER die sportbaadjie/trui gedra word.

24. Seuns se reëls
24.1 Somersdrag van die seuns
• Donkerbruin skoolskoene of “Grasshoppers”.
• Donkerbruin langkouse.
• Donkerbruin kortbroek of donkerbruin langbroek.
• Beskuitjiebruin oopnekhemp.
• Donkerbruin oortrektrui (“pull over”) met skoolkleure in die kraag (opsioneel).
• Nie swart skoene nie.
• ’n Skooldas is verpligtend by die dra van ’n langmouhemp.
• ’n Skooldas is verpligtend by die dra van ’n skoolbaadjie.
• Skoolbroek wat voorsiening maak vir ’n lyfband, sal met ’n swart of bruin lyfband gedra word. Die lyfband sal die broek ten alle tye bo die heupbene omgord (mag NIE AFGEWERK word nie).
• Skoolbroek wat nie voorsiening maak vir ’n lyfband nie, sal ten alle tye bo die heupbene gedra word (mag NIE AFGEWERK word nie).
• Skooltrui, kleurbaadjie, sportbaadjie (soos by verskaffers beskikbaar)
• Daar moet ten alle tye die korrekte skooldrag ONDER die sportbaadjie/trui gedra word

24.2 Wintersdrag van die seuns
• Skoene en kouse soos somersdrag.
• Donkerbruin langbroek.
• Beskuitjiebruin langmouhemp met daskraag en skooldas.
• ’n Skooldas is verpligtend by die dra van ’n langmouhemp.
• ’n Skooldas is verpligtend by die dra van ’n skoolbaadjie.
• Skooltrui, kleurbaadjie, sportbaadjie (soos by verskaffers beskikbaar)
• Skoolbroek wat voorsiening maak vir ’n lyfband, sal met ’n swart of bruin lyfband gedra word. Die lyfband sal die broek ten alle tye bo die heupbene omgord.
• Skoolbroek wat nie voorsiening maak vir ’n lyfband nie, sal ten alle tye bo die heupbene gedra word.
• Skooltrui, kleurbaadjie, sportbaadjie (soos by verskaffers beskikbaar)
• Daar moet ten alle tye die korrekte skooldrag ONDER die sportbaadjie/trui gedra word

24.3 Hare van die seuns, baard en snor
24.3.1 Die seuns se hare moet ten alle tye kort en netjies wees. Dit is NIE die skool se plig om jou eers te waarsku oor voorkoms nie!!!
24.3.2 Oor die algemeen kan die volgende reëls gestel word: LW al die reëls geld vir seuns met krulhare ook)
a. Geen haarstilleringsmiddels mag gebruik word nie. (Bv gel, mousse, ens).
b. Hare mag nie oor die ore hang nie. Hare om die ore moet skoongeknip wees. Die hare mag nie die ore OF die hemp se kraag raak wanneer dit af gekam word nie.
c. Nek moet bokant die kraag skoon geskeer wees. Hare in die nek mag nie oor die hemp se kraag hang nie.
d. As die kuif vorentoe gekam sou word, mag dit nie oor die wenkbroue hang nie. Ten minste EEN cm bokant wenkbrou wees.
e. Seuns se hare moet van die oor en nek af EGALIG na die bokant van die kop weggeskeer wees. (Die hare moet dus geleidelik korter word na onder.)
f. Die kuif en hare op die kop mag nie langer as 4 cm wees nie
g. Geen uitheemse modegiere (vreemde haarstyle), bv. “steps”, “mohawk”, stertjies, “undercut’ of ENIGE ANDER modegier, ens nie.
h. Hare of gedeeltes daarvan mag nie gekleur word nie – peroksied mag ook nie gebruik word nie.
i. Geen haarknippies of iets dergeliks mag gedra word.
j. Seuns se wangbaarde (bakkebaard) mag nie laer as die middel van die opening oor die oor gedra word – dit moet kort geskeer en dieselfde
breedte wees.
k. ’n Seun wat reeds skeer moet elke dag skoongeskeer en netjies wees.
l. Geen snorre of baarde mag gedra word.
m. Geen “dreadlocks” of enige vorm van verlengstuk in hare, word toegelaat nie.

24.3.3 NAELS Kort, netjiese naels (as daar van die palm se kant na die hand gekyk
word, mag die nael nie oorsteek nie.)

24.3.4 Geen gesigsgrimering of iets dergeliks mag gedra word nie.

24.4 Juwele by die seuns
Foutiewe juwele sal gekonfiskeer word, boete van R5.
a. Geen bandjies om arms
b. Geen sigbare tatoeëermerke. Enige tatoeërmerk moet bedek wees.
c. Geen juwele soos armbande, kettings, hangertjies, ringe, oorringe, neusringe, tongringe of enige dergelike juwele mag gedra word nie.
d. Slegs ’n polshorlosie met ’n normale standaard band met geen ekstra versierings mag gedra word.

25. Loslitdrag

a. Die AMPTELIKE gholfhemp (verkrygbaar by verskaffer) met die voorgeskrewe LOSLIT broek. (Enige geel golfhemp/geel hemp is NIE aanvaarbaar.)
b. Tekkies met skoolsokkies waarop TUINE staan (beskikbaar by verskaffers).
c. Word aangetrek op bepaalde dae soos afgekondig deur die skoolhoof en volgens voorwaardes
d. Deur die toeskouers en deelnemers by sportgeleenthede.
e. Tydens uitstappies, bv. toerisme toere, Tip Top Tiener uitstappie, ens.

26. Sportdrag
’n Eenvormige sportbaadjie vir die dra by alle sportgeleenthede.
26.1 Atletiekdrag
26.1.1 Geel atletiekfrokkie vir die seuns en dogters.
26.1.2 ’n Bottelgroen polyshort met ’n BOTTELGROEN skibroek (opsioneel) word deur beide seuns en dogters gedra. LW. Skibroek mag nie uitsteek nie
26.1.3 Sweetpakbroek en –baadjie of loslitdrag. LW. Geen borduurwerk op die
sportbaadjie. Slegs die leerder se eie naam is toelaatbaar. Geen slagspreuke of byname.
26.2 Netbaldrag en hokkiedrag
26.2.1 Groen rompie
26.2.2 Groen moulose toppie
26.2.3 Wit sokkies met TUINE in groen vir netbal
26.2.4 Emeraldgroen kouse met TUINE in geel vir hokkie.

26.3 Rugbydrag
26.3.1 Skoolrugbytrui.
26.3.2 Emeraldgroen kouse met TUINE in geel
26.3.3 Wit rugbybroek (’n WIT skibroek mag onder die wit rugbybroek aangetrek word, mits dit nie uitsteek nie.

26.4 Sagtebal
26.4.1 Geel gholfhemp.
26.4.2 Wit sagtebalbroek
26.4.3 Emerald kouse met TUINE in geel daarop

Ons Skool

Op 18 Januarie 1956 word die skool amptelik geopen met 'n leerlingtal van 283.  

Tot Augustus 1960 word tydelike asbesgeboue op die hokkieveld onder Weirstraat gebruik as die skoolterrein.
 
Lees meer

D6 Kommunikeerder

Laai die kommunikeerder hier af.

Kliek hier

Kontak Ons

Hoërskool Tuine
Tel nr: 012 379 6181 / 012 379 0410
Faks nr: 012 377 3899 / 086 564 4155
E-posadres: admin@hstuine.co.za (Administrasie)
Adres: 255 Bornmanstraat, Pretoria Tuine, South Africa

Layout Type

Presets Color

Background Image